• Office: Teraudlietuves street 5, Riga, Latvia
  • +371 67362508

NEWS AND EVENTS

Extruded fish feeds  for  trout, sturgeon and catfish.

Riga Mixed Feed Plant Ltd. produces and sells extruded fish feeds, according to the formula developed by the Danish

specialists.

The feed is produced in pellets, pellets diameter are  3 mm, 4.5 mm, 6 mm and 8 mm and is a high quality fodder mixture,

which provides fishes with all necessary fats, proteins, vitamins and minerals.

This is confirmed by the Institute of Food safety, Animal Health and Environment “BIOR”.

QUALITY CERTIFICATE

SCHEDULE ITINERANT TRADE IN FEBRUARY 2019.

READ MORE

Our products

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Energoefektivitātes paaugstināšana cūku kompleksā “”Kroņauce””

Nr. 16-06-A00401-001957

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
līdzfinansēto projektu Nr. 16-06-A00401-001957 ir veikusi c/k „Kroņauce” cūku kūts Nr.5 (kreisais spārns) un Nr.6 (kreisais spārns) vienkāršotas atjaunošanas darbus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Energoefektivitātes paaugstināšana cūku kompleksā “Papardes”

Nr.16-04-A00401-003059

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
līdzfinansēto projektu Nr. 16-04-A00401-003059 ir veikusi c/k „Papardes” cūku kūts Nr.2 un Nr.7 vienkāršotas atjaunošanas darbus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē