• Ofiss: Tēraudlietuves iela 5, Rīga, Latvija
  • +371 67362508

MŪSU JAUNUMI

Ekstrudēta barība foreļu, storu un sams zivīm.

SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ražo un pārdod ekstrudētu barību zivīm, saskaņā ar Dānijas speciālistu izstrādāto receptūru.

Barība tiek ražota granulās ar diametru 3 mm,  4.5 mm, 6 mm un 8 mm un ir kvalitatīvs barības

maisījums, kas nodrošina zivīm nepieciešamos taukus, olbaltumvielas, vitamīnus un minerālvielas, kas apstiprināts ar

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”.

KVALITĀTES SERTIFIKĀTS

2019. FEBRUĀRIS. IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS GRAFIKS

LASĪT TALĀK

MŪSU PRODUKTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Energoefektivitātes paaugstināšana cūku kompleksā “”Kroņauce””

Nr. 16-06-A00401-001957

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
līdzfinansēto projektu Nr. 16-06-A00401-001957 ir veikusi c/k „Kroņauce” cūku kūts Nr.5 (kreisais spārns) un Nr.6 (kreisais spārns) vienkāršotas atjaunošanas darbus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Energoefektivitātes paaugstināšana cūku kompleksā “Papardes”

Nr.16-04-A00401-003059

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
līdzfinansēto projektu Nr. 16-04-A00401-003059 ir veikusi c/k „Papardes” cūku kūts Nr.2 un Nr.7 vienkāršotas atjaunošanas darbus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē