• Ofiss: Tēraudlietuves iela 5, Rīga, Latvija
  • +371 67362508

RAŽOŠANAS TIRDZNIECĪBAS BĀZE "ELEVATORS"

Adrese: Stacijas laukums, ”Elevators”, Valmiera, LV-4201
+371 29415225
filiale.valmiera@rigafeed.lv
www.rigafeed.lv
Darba laiks: Otrd.-Sestd. 09-17

REKVIZĪTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 50003000451

PVN reģ. Nr. LV 50003000451

Abulas iela 11, Rīga, Latvija LV-1026

Norēķinu konts:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X