• Ofiss: Tēraudlietuves iela 5, Rīga, Latvija
  • +371 67362508

MŪSU JAUNUMI

Ekstrudēta barība foreļu, storu un sams zivīm.
SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ražo un pārdod ekstrudētu barību zivīm, saskaņā ar Dānijas speciālistu izstrādāto receptūru.
Barība tiek ražota granulās ar diametru 3 mm,  4.5 mm, 6 mm un 8 mm un ir kvalitatīvs barības maisījums, kas nodrošina zivīm nepieciešamos taukus, olbaltumvielas, vitamīnus un minerālvielas, kas apstiprināts ar
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”.

KVALITĀTES SERTIFIKĀTS

2021.JANVĀRIS. IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS GRAFIKS

LASĪT TALĀK

MŪSU PRODUKTI


Pretendents: SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Projekta nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ekstrudētas lopbarības ražošanas apjomu palielināšana un biodrošības pasākumu īstenošana c/k “Kroņauce”

Projekta Nr.: 18-00-A00400-000001

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” līdzfinansēto projektu Nr.17-06-A00401-000976  ir veikusi c/k „Kroņauce” kūts biodrošības savienojošo koridoru izveidi.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”