• Office: Teraudlietuves street 5, Riga, Latvia
  • +371 67362508

NEWS AND EVENTS

Extruded fish feeds  for  trout, sturgeon and catfish.
Riga Mixed Feed Plant Ltd. produces and sells extruded fish feeds, according to the formula developed by the Danish specialists. The feed is produced in pellets, pellets diameter are  3 mm, 4.5 mm, 6 mm and 8 mm and is a high quality fodder mixture, which provides fishes with all necessary fats, proteins, vitamins and minerals.
This is confirmed by the Institute of Food safety, Animal Health and Environment “BIOR”.
QUALITY CERTIFICATE

SCHEDULE ITINERANT TRADE IN JANUARY 2021.

READ MORE

Our products


Pretendents: SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Projekta nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ekstrudētas lopbarības ražošanas apjomu palielināšana un biodrošības pasākumu īstenošana c/k “Kroņauce”

Projekta Nr.: 18-00-A00400-000001

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” līdzfinansēto projektu Nr.17-06-A00401-000976  ir veikusi c/k „Kroņauce” kūts biodrošības savienojošo koridoru izveidi.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”