• Office: Teraudlietuves street 5, Riga, Latvia
  • +371 67362508

OUR SHOP ''ZEMNIEKS"

Gaujas street 9с, Riga, Latvia
+371 67362389

WORKING TIME:

Tue-Fr: 8.30-17.00
Sa: 09.00-15.00
Su, Mo: closed

PRICE LIST:

Price list of ”Zemnieks” shop download

REQUISITES

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reg. Nr. 50003000451

PVN reg. Nr. LV 50003000451

Abulas street 11, Riga, Latvia LV-1026

Account details:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X