• Ofiss: Tēraudlietuves iela 5, Rīga, Latvija
  • +371 67362508
DATUMS VIETA LAIKS
03.JŪLIJĀ Koknesē 08.50
Bormaņos 09.15
Odzienā 10.15
Kriškalnos pie Aiviekstes pag. 10.00
Meņģelē 13.00
07. JŪLIJĀ Juglā 08.20
Suntažos 08.40
Lauberē 09.00
Madlienā
09.20
Ķeipenē 10.20
13. JŪLIJĀ Tomē 08.20
Sirmeļos 09.00
Birzgalē 09.10
Gāguļos 09.20
Skaistkalnē 10.20
Bārbelē 10.30
Gaismā 10.40
Stelpē 11.00
Nīzerē 11.10
Dāviņos 11.20
Iecavā 12.00
15. JŪLIJĀ Vecumniekos 08.10
Vallē pie pagasta 09.00
Ērberģē 09.20
Sprogi pie veikala 09.40
Neretā 11.20
Pilskalnē pie pagasta 12.00
17. JŪLIJĀ Skrīveros tirgus laukumā 08.30
Aizkraukles pagastā 09.40
Secē 09.50
Staburagā 10.20
Sunākstē 11.30

*Piegādes laiku saskaņot zvanot uz mob. 29103958

Piegādājam barības uz saimniecībām no 2 tonnām līdz 24 tonnām ar pēcapmaksu līdz 30 dienām. Cenas draudzīgas

Informācija mob. 29103958 Vizma Jakubovska

REKVIZĪTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 50003000451

PVN reģ. Nr. LV 50003000451

Abulas iela 11, Rīga, Latvija LV-1026

Norēķinu konts:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X