2021. FEBRUĀRIS. IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS GRAFIKS

DATUMS VIETA LAIKS
10.FEBRUĀRĪ Juglā 08.20
Suntažos 08.30
Lauberē 08.40
Madlienā
09.00
Menģele
09.20
Ķeipenē 10.30
18. FEBRUĀRĪ
Tomē 08.10
Skaistkalnē 10.00
Bārbelē 10.15
Gaismā 10.30
Stelpē 10.40
Nīzerē 11.00
Dāviņos 11.00
Iecavā 11.30
22. FEBRUĀRĪ
Vecumniekos 08.10
Vallē pie pagasta 08.30
Ērberģē 09.00
Sprogi pie veikala 09.20
Neretā 11.30
Pilskalnē pie pagasta 11.50
24. FEBRUĀRĪ
Skrīveros tirgus laukumā 08.00
Staburagā 10.00

*Piegādes laiku saskaņot zvanot uz mob. 29103958

Piegādājam barības uz saimniecībām no 2 tonnām līdz 24 tonnām ar pēcapmaksu līdz 30 dienām. Cenas draudzīgas

Informācija mob. 29103958 Vizma Jakubovska

REKVIZĪTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 50003000451

PVN reģ. Nr. LV 50003000451

Abulas iela 11, Rīga, Latvija LV-1026

Norēķinu konts:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X