• Office: Teraudlietuves street 5, Riga, Latvia
  • +371 67362508
DATE PLACE TIME
7 AUGUST
Koknesē 08.50
Bormaņos 09.15
Odzienā 10.15
Kriškalnos pie Aiviekstes pag.
10.00
Meņģelē 13.00
  11 AUGUST
Juglā 08.20
Suntažos 08.40
Lauberē 09.00
Madlienā
09.20
Ķeipenē 10.20
17 AUGUST
Tomē 08.20
Sirmeļos 09.00
Birzgalē 09.10
Gāguļos 09.20
Skaistkalnē 10.20
Bārbelē 10.30
Gaismā 10.40
Stelpē 11.00
Nīzerē 11.10
Dāviņos 11.20
Iecavā 12.00
19 AUGUST
Vecumniekos
08.10
Vallē pie pagasta
09.00
Ērberģē 09.20
Sprogi pie veikala
09.40
Neretā 11.20
Pilskalnē pie pagasta
12.00
21 AUGUST
Skrīveros tirgus laukumā 08.30
Aizkraukles pagastā 09.40
Secē 09.50
Staburagā 10.20
Sunākstē 11.30

*Delivery time you can clarify by ph.29103958.

We deliver feed to farms 2 to 24 tons with payment 30 days after delivery of feed. Good prices.

More information:
Ph.: +371 29103958 Vizma Jakubovska

REQUISITES

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reg. Nr. 50003000451

PVN reg. Nr. LV 50003000451

Abulas street 11, Riga, Latvia LV-1026

Account details:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X