2021. FEBRUĀRIS. IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS GRAFIKS

DATUMSVIETALAIKS
10.FEBRUĀRĪJuglā08.20
Suntažos08.30
Lauberē08.40
Madlienā
09.00
Menģele
09.20
Ķeipenē 10.30
18. FEBRUĀRĪ
Tomē08.10
Skaistkalnē10.00
Bārbelē10.15
Gaismā10.30
Stelpē10.40
Nīzerē11.00
Dāviņos11.00
Iecavā11.30
22. FEBRUĀRĪ
Vecumniekos08.10
Vallē pie pagasta08.30
Ērberģē09.00
Sprogi pie veikala09.20
Neretā11.30
Pilskalnē pie pagasta11.50
24. FEBRUĀRĪ
Skrīveros tirgus laukumā08.00
Staburagā10.00

*Piegādes laiku saskaņot zvanot uz mob. 29103958

Piegādājam barības uz saimniecībām no 2 tonnām līdz 24 tonnām ar pēcapmaksu līdz 30 dienām. Cenas draudzīgas

Informācija mob. 29103958 Vizma Jakubovska

REKVIZĪTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 50003000451

PVN reģ. Nr. LV 50003000451

Abulas iela 11, Rīga, Latvija LV-1026

Norēķinu konts:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X