KOMBINĒTĀ LOPBARĪBA

KOMBINĒTĀ LOPBARĪBA

Mūsdienu  dzīvnieku sugām  un putnu krosiem ir nepieciešama  barība, kas pilnībā nodrošina to vajadzību pēc barojošām vielām, lai uzturētu dzīvību, attīstību, atražošanu un sasniegtu augstu produktivitāti.

Ievērojot pasūtītāja vēlmes, izstrādājam pasūtījuma receptes, ņemot vērā prasības kombinētās lopbarības sastāvam, barojošām īpašībām, kā arī dažādo dzīvnieku grupu fizioloģiskās īpatnības, uzturēšanas un barošanas noteikumus.

Šobrīd rūpnīca ražo ap 40 barības receptēm dažādu veidu  lauksaimniecības dzīvniekiem un putniem – cūkām, broileriem, dējējvistām, paipalām, trušiem, zivīm. Receptes aprēķināšana notiek, ņemot vērā dzīvnieka sugu, vecumu, fizioloģiskās īpatnības, nepieciešamību pēc barojošām vielām, vitamīniem un mikroelementiem. Recepšu aprēķināšanai tiek izmantota speciāla programma “Hybrimin”.