MŪSU VEIKALS ”ZEMNIEKS”

DARBA LAIKS:

Otrd. – Piektd.: 8.30-17.00

Sest.: 09.00-15.00

Svētd., pirmd.: slēgts

Talr. 67362389; 20259727

Cenu lapa

Veikala ”Zemnieks” cenu lapa lejupielādēt Barības cenas

REKVIZĪTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 50003000451

PVN reģ. Nr. LV 50003000451

Abulas iela 11, Rīga, Latvija LV-1026

Norēķinu konts:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X