• Ofiss: Tēraudlietuves iela 5, Rīga, Latvija
  • +371 67362508

MŪSU VEIKALS ''ZEMNIEKS"

Sakarā ar MK lēmumu par ārkārtējas situācijas pagarināšanu valstī līdz 12.05.2020., izmainīts veikala „Zemnieks” darba laiks. Veikals būs slēgts:

20.04.2020., 21.04.2020., 27.04.2020., 28.04.2020., 05.05.2020., 11.05.2020., 12.05.2020., 18.05.2020., 19.05.2020., 25.05.2020., 26.05.2020., 01.06.2020., 02.06.2020., 08.06.2020., 09.06.2020.

Gaujas iela 9c, Rīga, Latvija
+371 67362389

DARBA LAIKS:

Cenu lapa

Veikala ”Zemnieks” cenu lapa lejupielādēt

REKVIZĪTI

SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 50003000451

PVN reģ. Nr. LV 50003000451

Abulas iela 11, Rīga, Latvija LV-1026

Norēķinu konts:

LV28 UNLA 0050 0026 8695 6 EUR

A/S „SEB banka”, код UNLALV2X